|
Hagyományos Aukciók | Legnépszerűbb Aukciók | Fixáras Aukciók |
Keresés :
Aukció, online árverés. 1 forintos aukciók.
szponzorált linkek
Felhasználási feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

Módosítva 2012.július 21

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak a Toplicit.com internetes aukciós portál használata során. Az "Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással Ön szerződést köt a Klugex Inc.-el, amellyel Ön elfogadja a Klugex Inc. szabályzatát a www.toplicit.com weboldal használatára vonatkozóan. A Klugex Inc. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A Szolgáltatás használatának általános szabályai

Regisztráció, felhasználói fiók

A Szolgáltatás igénybevételére Ön akkor jogosult, ha elmúlt 18 éves, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál (teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím), függetlenül attól, hogy Ön jogi személyiség nélkül, vagy jogi személyiség nevében jár el.
Kérjük, ne használjon regisztrált e-mail címén automata válasz funkciót!

A regisztráció során az Üzemeltető a felhasználó által megadott e-mail címre egy aktiváló kódot küld. Ez az egyedi kód szükséges a fiók aktiválásához. A regisztráció aktiválására Ön kizárólag akkor jogosult, ha a regisztráció során valós adatokat adott meg. Valótlan adatokkal történő regisztráció a szolgáltatásból történő végleges kizárással és jogi következményekkel járhat. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adott esetben a felhasználói fiók létrehozását indoklás nélkül megtagadja.


Eladásra jogosult személy

A Szolgáltatás azon felhasználója jogosult aukciót indítani, aki a felhasználói fiókját aktiválta, és az üzemeltetőtől a jogosultságot megkapta. Az eladói jogosultság feltétele 2010 január 01.-től egyszeri 1000 Ft-os regisztrációs díj utalása az eladó bankszámlájáról számlaszámunkra. Az eladói fiók aktiválása az átutalás beérkezése után általában 48 órán belül megtörténik! Az egyszeri 1000 Ft-os regisztrációs díj az eladó fiókján teljes egészében jóváírásra kerül és felhasználható díjköteles szolgáltatásainkra.

Az aktiválás során az Üzemeltető a felhasználó regisztrált e-mail címére egy aktiváló kódot küld. A kód megadásával a fiók aktívvá válik, és ha a felhasználó megkapta az engedélyt az Üzemeltetőtől, jogosulttá válik eladásra. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adott esetben a felhasználói fiók létrehozását indoklás nélkül megtagadja.


Az aukció indításának feltételei

Az eladóknak az aukciók indítása díjtalan.

Eladásra csak olyan terméket vagy szolgáltatást lehet felajánlani, amely az eladó saját tulajdonát képezi, amely felett szabadon rendelkezik, vagy annak várományosa.

Márkás termékek kereskedelmi mennyiségben történő eladásánál az eladónak tudnia kell annak eredetiségét igazolni. Nemesfém ékszerek kereskedelmi mennyiségben történő eladásához rendelkezni kell a jogszabályokban előírt forgalmazási engedéllyel.

Az eladó köteles az aukció leírásában feltüntetni az eladó termék vagy szolgáltatás lényeges jellemzőit (beleértve annak hibáit is), a fizetési és a szállítási feltételeket, annak várható díjait. Az eladó vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Használt ruházat kategóriában (például lábbelit vagy fehérneműt) csak újszerű állapotban, a jó ízlés határainak megfelelően lehet hirdetni. Amennyiben az aukció nem felel meg az oldal színvonalának, az Adminisztrátoroknak joga van azt eltávolítani, illetve felkérni az eladót az aukció eltávolítására.

Az aukciók indításakor lehetőség van kiemelési lehetőségek igénybe vételére. A kiemelések díjszabása megtalálható a Toplicit Díjszabásában, illetve az aukció listázásakor a 4. lépésben.

Az aukción lehetőség van minimálár beállítására, de nem kötelező. Lehetőség van továbbá több azonos termék egy aukció keretén belül történő meghirdetésére fix áron, továbbá több darabos aukció indítására és árajánlatkérés indítására is.

Az eladó az aukció indításával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben sikeresen zárul az aukció, a meghirdetett terméket vagy szolgáltatást a leírásban szereplő állapotban és feltételek mellett az aukció zárásakor legmagasabb  licittel rendelkező felhasználó részére eladja. Kivételt képez ez alól az árajánlatkérés, ebben az esetben az ajánlatkérőnek joga van eldönteni, mely ajánlatokat fogadja el, illetve joga van minden ajánlatot elutasítani. Az eladónak a terméket vagy szolgáltatást a licit nyertesének azon az áron kell biztosítania, amely az aukció zárásakor érvényes volt. Az eladók eladásra vonatkozó ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, és az aukció lezárásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a sikeres aukció végeztével az eladó köteles a terméket az aukció nyertesének eladni, illetve a vevő köteles megvenni. Kivételt képeznek ezen feltétel alól az ingatlan, a személygépkocsi, a motor, valamint a haszongépjármű kategóriákban indított aukciók, ahol nem áll fenn eladási illetve vételi kötelezettség.

Minden terméket a rá legjellemzőbb kategóriában kell meghirdetni. Egy darab adott termék csak egy aukció keretén belül hirdethető meg. Több darabos készlet esetén, ha több kategória is jellemző az adott termékre, lehetőség van több kategóriában meghirdetni. A téves kategóriában meghirdetett aukciókat azonban az Üzemeltető a megfelelő kategóriába helyezi át.

Az aukció megnevezésében nincs lehetőség html-kód használatára.

Nem hirdethető meg olyan aukció, amely csak arra szolgál, hogy az eladó egyéb, a Topliciten futó aukcióit hirdesse. Azonban az eladónak lehetősége van arra, a vevő és eladó közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében, hogy az általa folytatott levelezésben, illetve a Bemutatkozó oldalán elérhetőségeit: pl, email címét, telefonszámát vagy saját weboldalának linkjét megadja. Azonban az aukciók leírásában, más weblapra mutató linket vagy egyéb elérhetőségi adatokat elhelyezni tilos. Kivételt képeznek ez alól a TopLicit.com-mal ilyen irányú szerződéssel rendelkező felhasználók aukciói.

Az aukció érvényessége

Az aukció a Felhasználó által előre meghatározott ideig tart (de legfeljebb 30 napig, 10-szeres meghosszabbítással) és a Szolgáltatás órája szerinti lejártakor fejeződik be. Az Üzemeltető jogosult az aukciók elérhetetlensége – szolgáltatás kimaradás - esetén azok futamidejét meghosszabbítani.

Az eladó nem licitálhat a saját maga által kezdeményezett árverésen sem saját felhasználói fiókját, sem másokét felhasználva.

Az eladónak joga van az aukciót bármikor lezárni, ha számára megfelelő licit érkezik, függetlenül attól, hány licitáló van a terméken.

Az aukció időtartama során licit törlésére az eladó nem kötelezhető. Amennyiben licittörlési kérés érkezik, az eladó joga döntheti el, eleget tesz-e a felhasználó kérésének vagy sem. Az aukció során érkezett liciteket az eladó kérés nélkül csak indokolt esetben törölheti (pl. ha a termék megsemmisül, rongálódik).
Az aukciók akkor tekinthetők lezárultnak, amikor a Szolgáltatás az aukció adatlapján lezártnak jelöli meg a licitálást. Ezzel egy időben e-mail értesítést kap mindkét fél.

Az adásvétel lebonyolítása

Az adásvétel lebonyolítása az aukción részt vevő felek feladata, ebbe az Üzemeltető semmilyen formában nem avatkozik bele.

A sikeres aukció végén mindkét fél a Toplicit rendszeréből megkapja az aukciós partnere elérhetőségeit. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen elérhetőségi adatok valódiságáért, működőképességéért. Szintén a felek felelőssége, hogy aukciós kötelezettségüknek eleget tegyenek.

Licitálás, vásárlás

A Polgári Törvénykönyv 211. §-a értelmében aki a Topliciten szerződés kötésére ajánlatot tesz, az ajánlatához kötve marad. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg. A licitálás szerződéskötési nyilatkozatnak minősül, az aukció lezárásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ez alól kivételt képeznek az Autó Motor kategóriákban indított jármű aukciók, illetve az Ingatlan aukciók, ahol nem áll fenn eladási vagy vételi kötelezettség.

Ha a vevő az eladó megkeresésére nem reagál, illetve az aukció zárásától számított két héten belül nem vásárolja meg a terméket, az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti.

A sikeres vagy sikertelen adásvétel befejeztével az aukciós partnerek értékelik egymást. Az értékelés típusa lehet pozitív, negatív és semleges. Negatív értékelés  legkorábban csak az aukció befejeződése után 8 nappal adható. Ha egy felhasználó saját hibájából kifolyólag kap negatív értékelést, arra nem adhat aukciós partnerének válasz-negatív értékelést, ha az aukciós partnere egyébként korrekt módon járt el. Az ilyen válasz-negatív értékeléseket a Szolgáltató – kellő vizsgálat után – törölheti.


Az aukciós partnerektől származó pozitív értékelések után a felhasználó +1 pontot kap, negatív értékelések után -1 pontot, semleges értékelés esetén pontszáma nem változik. Amennyiben egy felhasználó értékeléseiből származó egyenleg eléri a -3-at, a felhasználó fiókja felfüggesztésre kerül. Minden egyes értékelés pontot jelent, függetlenül attól, hogy azonos felhasználótól származik!

Tiltott tartalmak

A Szolgáltatás használatával tilos bármely olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom megjelenítése, amely bármilyen módon a hatályos jogszabályokba ütközik, (egyebek közt hamisítványok-replikák, szerzői jogot sértő másolatok), vagy trágár, sértő, gyűlöletkeltő vagy félrevezető lehet.

Tiltott tartalom továbbá a részvények, értékpapírok, kötvények, vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni.

Jövedéki adó hatálya alá eső terméket csak olyan felhasználó hirdethet, aki jogi személyiséggel rendelkezik, és mint ilyen, jogosult ezen termékek forgalmazására. (Dohánynemű, szeszes italok).

 

Védett állatok forgalmazása

 

Jó néhány állatfaj élő és élettelen egyedeinek, illetve származékainak tartását, illetve kereskedelmét bonyolult hazai, európai uniós és nemzetközi jogszabályok szabályozzák. Egyes védett fajok, illetve a belőlük készült termékek forgalmazása tilos, másoké meghatározott engedélyekhez kötött. Kérjük, hogy hirdetése feladásánál, aukció indításánál körültekintően járjon el. Jogellenes hirdetés esetén az áru eltávolításra kerül, ami az eladó jogainak korlátozását vonhatja maga után. A leggyakrabban előforduló termékek és a forgalmazásukkal kapcsolatos szabályok:

 

Élő állatok

 

A Magyarországon előforduló állatfajok a legtöbb esetben nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) alapján védett fajok egyedeinek forgalmazása tilos, erre engedély sem adható. Ez a tilalom vonatkozik többek között a sünre, mókusra, a pelefajokra, szinte valamennyi madárfajra és tojásaira, valamennyi hüllőre (pl. mocsári teknős) és kétéltűre, illetve

számos lepkefajra. Hazánkban a természetben elő nem forduló szárazföldi teknősök (pl. görög teknős), egyes papagájok stb. kizárólag hatósági bizonylattal adhatók-vehetők. Főemlősök, tehát majmok és félmajmok forgalmazása Magyarországon tilos!

 

Elefántcsont

 

Figyelembe véve a nemzetközi korlátozásokat és egyezmények előírásait, néhány kivételtől eltekintve a legtöbb elefántcsontból készült termék (ékszerek, faragványok, használati tárgyak) nem kínálható fel eladásra online kereskedelmi portálokon. Ez alól kivételt képeznek

- bizonyíthatóan 1947 előtti zongorák elefántcsont billentyűzettel

- bizonyíthatóan 1947 előtti egyéb elefántcsontból készült, vagy azzal díszített

megmunkált tárgyak, faragványok, bútorok

Azt, hogy az eladásra felkínált tárgy valóban régiség, az eladónak dokumentummal, pl. szakértői véleménnyel kell tudnia bizonyítani.

 

Szőrmék, prémek

 

Általában véve a szőrmék, a belőlük készült termékek (pl. bundák) forgalmazása nem tilos. Akadnak azonban olyan állatok, melyek szőrméjének forgalmazása tilos vagy engedélyekhez kötött. Tilos pl. ocelot, jaguár, leopárd, tigris, hópárduc, hiúz, vadmacska, vidra vagy farkas prémjének illetve az abból készült termékeknek a forgalmazása.

 

Kitömött madarak

 

Kitömött madarak hirdetése és megvásárlása esetén fokozott körültekintéssel járjon el, hiszen e tevékenység a legtöbb esetben tilos. A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) által védett fajok egyedei nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. E tilalom vonatkozik többek között valamennyi kitömött ragadozó madárra, bagolyra, és szinte valamennyi hazánkban előforduló madárfajra. Kitömött fácánra, fogolyra, szajkóra, szarkára, dolmányos varjúra ez a tilalom nem vonatkozik.

 

Hüllőbőrből készült termékek

 

Számos hüllőbőrből készült termék kereskedelmét nemzetközi egyezmény szabályozza. Ezek forgalmazása akkor lehetséges, ha az eladó bizonyítani tudja, hogy a termékek megszerzése, az Európai Unió területére történő behozatala a megfelelő engedélyekkel, tehát jogszerűen történt. Ez vonatkozik valamennyi óriáskígyó, krokodil és varánusz bőrből készült tárgyra.

 

Teknőspáncél és belőle készült termékek

 

Valamennyi tengeri teknősfaj páncélja, illetve a belőle készült különféle tárgyak (szemüvegkeret, fésű, ékszer, gitárpengető stb.) forgalmazása tilos.

A teknőspáncél színű, mintázatú, de mesterséges anyagból, pl. műanyagból készített tárgyak természetesen korlátozás nélkül adhatók-vehetők, azonban ilyen esetekben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az áru nem valódi teknőspáncélból van. FONTOS, hogy a természetvédelmi törvény, illetve az EU szabályai szerint védett állatok jogellenes eladása, eladásra történő felkínálása, megvétele, vételi ajánlat tétele a legtöbb esetben bűncselekménynek minősül és a Btk. szabályai szerint akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A szabályok tehát mind az eladóra, mind a vevőre vonatkoznak.

Amennyiben nem biztos abban, hogy az adott állat, vagy termék forgalmazható, inkább ne hirdesse online kereskedelmi portálokon, mert akár bűncselekményt is elkövethet. Ha azonban rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, annak beszkennelt másolatát feltétlenül töltse föl a hirdetéshez, így mind a vásárló, mind a hatóságok számára azonnal látható, hogy legális hirdetésről van szó.

 

A vonatkozó szabályokkal kapcsolatban további információt az alábbi oldalakon talál:

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=12&sid=12&hid=1546

http://www.termeszetvedelem.hu

http://www.eu-wildlifetrade.org/html/hu/intro.asp

 

Szerzői jog védelme alatt álló terméknél fel kell tüntetni, hogy a termék eredeti, másolt termék eladása tilos!


A szabályokkal ellentétes aukciók
 
Amennyiben egy felhasználó a Felhasználási Feltételekben leírtakkal ellentétes aukciókat indít, első lépésben figyelmeztetés mellett az Üzemeltetőnek joga van törölni, a továbbiakban pedig a felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozni.


SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA


Díjmentes szolgáltatások
 

A Toplicit.com oldalán a felhasználói fiók fenntartása, valamint a Topbolt fenntartása díjmentes. A Toplicit.com oldalain keresztül történő vásárlások minden tekintetben díjmentesek.

 

Díjköteles szolgáltatások

A Topliciten bizonyos szolgáltatások használata díjköteles. A díjköteles szolgáltatások listája a Toplicit Díjszabásában található, amely a http://www.toplicit.com/fees.asp címen érhető el. Az Üzemeltető jogosult a díjak módosítására. A Szerződés ilyen tartalmú, új változatát annak hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közli a Felhasználókkal.

A díjfizetés menete

A díjköteles szolgáltatások igénybe vételéről az Üzemeltető számlát állít ki a felhasználó számára. Amennyiben egy naptári hónap alatt az igénybe vett szolgáltatások díja nem éri el a 1500 Ft-ot, a díjak átkerülnek a következő hónapra. A számla kiegyenlítése banki átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy PAYPAL-on keresztül lehetséges. Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg a kiállítástól számított 10 napon belül, az Üzemeltető fizetési felszólítást küld a felhasználónak. Ha a számla kiegyenlítése további 30 napon belül nem történik meg, a felhasználó fiókja felfüggesztésre kerül. Ha a felhasználó a tartozását a számla kiállításától számított 45 napon belül sem egyenlíti ki, az Üzemeltető a tartozást követeléskezelő felé továbbítja.

A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

Az Üzemeltető a Szolgáltatást közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Az Ön által a Szolgáltatás használatával közzétett tartalmat az Üzemeltető jogosult ellenőrizni.

Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha Ön szerint a Szolgáltatás által elérhető bármely tartalom jogsértő. A kapcsolatfelvételen vagy ügyfélszolgálaton keresztül bárki jelezheti ilyen irányú panaszát, észrevételét!

Amennyiben az Üzemeltető a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információ –aukció - eltávolításáról.
Az Ön által közzétett tartalomért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Ön köteles gondoskodni arról is, hogy az Ön által elérhetővé tett tartalom más személyek jogait vagy a jogszabályokat nem sértik.
A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Ön viseli továbbá a Szolgáltatás használatával járó valamennyi felelősséget is.

A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására az Üzemeltető és a Felhasználó kizárólagos illetékességgel az Amerikai Egyesült Államok, Colorado állam, Denver megyei Bíróság illetékességét fogadja el, nem az 1980. évi U.N.Convention iránymutatását a nemzetközi adásvételekkel kapcsolatban.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakkal ellentétes módon jár el, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését ideiglenesen vagy véglegesen korlátozza.

Jelen szerződést mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó felmondhatja. Az Üzemeltető az utolsó aukció lezárását követően 30 nappal törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

Adatvédelem

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos információ megtalálható a Toplicit.com Adatvédelmi nyilatkozatában, amely a
LINK érhető el.

 


TopLicit Ügyfélszolgálat  |   Felhasználási Feltételek  |   Adatvédelmi Szabályzat  |   Impresszum  |   Díjszabás  |   Gyakran feltett kérdések

szponzorált linkek
Copyright © 2017 TopLicit.com. Minden Jog Fenntartva. A weblap teljes tartalma a nemzetközi szerzői jogok által védett és mindennemű másolása tilos, a tulajdonos, (Klugex, Inc.) előzetes irásos engedélye nélkül. TopLicit.com.